Only in memory

sâmbătă, 21 ianuarie 2012

Omul este un mic fragment din continentul uman, nu o insulă de sine stătătoare.